Elzenstraat 4 | 7844 LL Veenoord | Telefoon: 0591 - 55 23 13

Met ingang van 1 januari 2019 neemt KONN (Kinderopvang Noord Nederland) de kinderopvang en buitenschoolse opvang van ons over.

Voor informatie en ischrijven verwijzen we u naar de website van KONN: www.konn.nl